Урматтуу Мекендештер! Биометрикалык маалыматтарды тактоо жүрүп жатат

Урматтуу Мекендештер! Биометрикалык маалыматтарды тактоо жүрүп жатат

Урматтуу Мекендештер КРнын калкынын бирдиктүү мамлекеттик реестри (КБМР) бул КРнын жарандарын автоматтык персонификациялоо менен бирдиктүү каттоого алуу системасы. Калктын реестри КРнын жарандары жөнүндө маалыматтарды чогултууга, сактоого жана анализдөөгө багытталган. КБМР аталган маалыматтарды, КРнын мыйзамдарына ылайык, мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу

Толук

Токтом №36 04-март 2016-жылы расмий түрдө жарыяланды

Айыл окмоттун паспорту-2014

Толук
Токтом №35 04-март 2016-жылы расмий түрдө жарыяланды

Токтом №35 04-март 2016-жылы расмий түрдө жарыяланды

Толук
Токтом №34 04-март 2016-жылы расмий түрдө жарыяланды

Токтом №34 04-март 2016-жылы расмий түрдө жарыяланды

Толук
Токтом №33 04-март 2016-жылы расмий түрдө жарыяланды

Токтом №33 04-март 2016-жылы расмий түрдө жарыяланды

Толук
Токтом №32 04-март 2016-жылы расмий түрдө жарыяланды

Токтом №32 04-март 2016-жылы расмий түрдө жарыяланды

Толук
Токтом №30 04-март 2016-жылы расмий түрдө жарыяланды

Токтом №30 04-март 2016-жылы расмий түрдө жарыяланды

Толук
Токтом №29 04-март 2016-жылы расмий түрдө жарыяланды

Токтом №29 04-март 2016-жылы расмий түрдө жарыяланды

Толук
Токтом №28 04-март 2016-жылы расмий түрдө жарыяланды

Токтом №28 04-март 2016-жылы расмий түрдө жарыяланды

Толук
Токтом №26 04-март 2016-жылы расмий түрдө жарыяланды

Токтом №26 04-март 2016-жылы расмий түрдө жарыяланды

Толук