Башкы баракка

НИЧКЕ-САЙ АЙЫЛ ӨКМӨТҮ – СҮРӨТТӨР

НИЧКЕ-САЙ АЙЫЛ ӨКМӨТҮ – СҮРӨТТӨР

Ничке-Сай айылы Кыргызстандын эң кооз жерлеринин бири.