Башкы баракка

Айыл өкмөт

Район   Токтогул

Айылдык аймак     Ничке-Сай
Кыскача маалымат:

 

Ф.И.О. Мусаева Нуржамал Жеенбековна
Туулган жылы,айы 19.08.1966
Билими,кесиби Жогорку
Муниципалдык кызматтагы эмгек стажы 12
Мамлекеттик сыйлыктары жок

 

 

Калктту пунктун территориясы (га,жайгашкан орду,географиялык абалы) 51278
Климат
Почтовый индекс 721612
дареги Токтогул району Ничке-Сай айылы 

 

Телефон,Факс -
Электрондык дарек   -
Айыл аймагынын тузулгон жылы 1996
Жалпы аянты 51278 га
Калктуу конуштардын аталышы
  1. Чоргочу айылы

2.Ничке-Сай айылы

Райондун борборунан алыстыгы 100 км
Областын борборунан алыстыгы 335 км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корсоткучтор 2014-ЖЫЛ
                       I
1 Калк саны боюнча маалымат
1 Жалпы калктын саны 3378
2 Кожолук саны 750
                    1.1. Жашаган улуттар:
3 Кыргыз 3378
4 Озбек -
5 Орус -
6 Тажик -
7 Казак -
8 Турк -
9 Башка улуттар -
       1.2. Калктын социалдык составы
10 Эркектер 1766
11 Аялдар 1612
12 7-жашка чейинки балдар   1410
13 Пенсионерлер  305
14 Анын ичинен: эркектер   164
15 Аялдар   141
16 Согуштун ардагерлери   -
       -
                      II  
2 СОЦИАЛДЫК ОБЬЕКТИЛЕР
1 Мектептер 2
2 Башталгыч -
3 Орто 2
4 Мугалимдер 53
5 Окуучулар 762
6 Балдар бакчалары -
7 Жокорку окуу жайынын филиалы -
8 Окуу курстары -
9 Аймактык оорукана -
10 Койка саны -
11 Поликлиника -
12 ФАП 1
13 УДТ 1
14 Врачтар 1
15 Клуб -
16 Китепкана 1
17 Мончо 0/4
18 Чач тарач -
19 Магазиндер (менчик) 5
2 Аптека 1
    III
3 Коомдук уюмдар
1 Коомдук профилактикалык борбор 
2 Аксакалдар кенеши +
3 Аялдар кенеши +
4 Жаштар кенеши +
5 Аксакалдар соту +
6 Мамлекеттик эмес уюмдар 
                                    IV
4 ЖЕР АЯНТТАРЫ
1 Жалпы аянт 33962
2 Айыл чарбасында жарактуу жерлер 920
                                            Анын ичинен:
3 Сугат жер 620
4 Кайрак 300
5 Жайыт 19071
6 Коп жылдык чоптор -
7 Бактар -
8 Чабынды чоптор 161
9 Огород жерлер 146
10 Запастагы жайыт 13664
11 Болота -
12 Токой -
13 Арбашка жерлер -
    Кайра болуштуру жерлер:                    230
14 Сугат 155
15 Кайрак 75
                           V    
5 МАЛ ЧАРБАЧЫЛЫГЫ
  1           ири муйуздуу мал                                        1940
2 Майда жандыктар 9601
3 Жылкылар 724
4 Уй канаттуулары 3924
5 Чочко -
                         VI
6 ИЧКИ ИНФРАСТРУКТУРА
1 Ички жолдор (км) 25
2 Копуролор -
3 Дыйкан чарба 32
4 Тегирмендер 2
5 СПА 1
6 Кичи базарлар -
7 Частные предприниматели -
8 Кичи ГЭСтер -
                                               VII
    ТУШКОН ГРАНТТАР 
  1 Тендештируучу грант 1265,4
  2 Категориалдвк грант