Башкы баракка

Айылдык шайлоо участоктору

          Ничке-Сай айылдык аймагындагы шайлоо участоктору боюнча

М А А Л Ы М А Т

Шайлоо участкасынын

аталышы

Шайлоо

участкасынын

борбору

Конуштардын,кочолордун аталышы Калктын саны
1 Чоргочу А.Шабданов мектеби У.Тенизбаев,А.Салиев,М.Бекташов,Боржу у. Кенжекул,Чакыраалы у.Токтомуш,

Токтомурат у.Аттокур, Ж.Токтосунов,

Шабдан Ата,Б.Касымбеков кочолору жана Чабардын тубуно жаны салынган уйлор,Кызыл-Чарба участкасы,

Кайынды,Турук алыскы жайыттарындагы уйлор

1027
2 Ничке М.Жунусалиев мектеби З.Утуров,Ч.Жудомушов,А.Жээналиев,А.Орозбекова,

М.Байымбетов,А.Абдыкаимов,Ж.Кулуев,Ысмайыл,

У.Омурканов,Кармыш у.Кушубак,Камчыбек Ата,

Б.Тагаев,Турус,И.Каратаев кочолору,Узун-Булак участкасындагы жана Капчыгай,Чабар участкаларындагы уйлор

764
                  ЖАЛПЫ: 1791

 

 

 

Ничке-Сай айыл окмотунун башчысы                                               Н.Нурматов

 

жооптуу катчысы                                                Н.Мусаева