Башкы баракка

Ничке-Сай айылдык округу

                                                                                                            Ничке-Сай айылдык округунун

                                                                                              2013-жылдын “_____”________

                                                                                              токтому менен бекитилген

 

 

 

Ничке-Сай айылдык округунун

 

РЕГЛАМЕНТИ

Болумдордун аталышы  

МАЗМУНУ

 

Бети
1 1-болум Жалпы жоболор 2
2 2-болум Ничке-Сай айылдык округунун аппараты 3
3 3-болум Ничке-Сай айылдык округунун чечимдери 3
4 4-болум Жогору турган органдардын чечимдери, тапшырмалары, аларды аткаруунун тартиби 3
5 5-болум Жогорку органдарга сунуштарды жонотуу 4
6 6-болум Ничке-Сай айылдык округунун каттары 4
7 7-болум Жарандардын сунуш,пикир жана арыз,даттануулары менен иштоо тартиби 4
8 8-болум Айылдык округдун иш кагаздарын жургузуу 5
9 9-болум Жоопкерчилик 5