Башкы баракка

Сапаттык курам

                          Ничке-Сай айыл окмотундо иштеген кызматкерлер

Ф.И.О. ээлеген кызматы туулган жылы туулган жери билими адистиги
1 Нурматов Нарынбай Бекишович Айыл окмот башчы 17.06.1961 Ничке-Сай а. жогорку Эколог
2 Мусаева Нуржамал Жеенбековна Жооптуу катчы 19.08.1966 Озгоруш а. жогорку Мамлекеттик,

муниципалдык башкаруу

3 Кулунбаева Торкобек Кокоевна ФЭБнун башчысы 20.04.1958 Озгоруш а. жогорку Бухгалтер
4 Шабданов Cыдыкбек Бекмуратович Жер адис 30.08.1961 Ничке-Сай а. ат. орто Зоотехник
5 Табылдиев Токтоназар Ветеринар адис 28.08.1957 Ничке-Сай а. ат. орто Зоотехник
6 Бокошов Омурбек Сабетбекович Экономист-статист 15.03.1983 Ничке-Сай а. жогорку Бухгалтер
7 Чондолоева Гулмира Маметкабыловна Кассир 02.11.1975 Кара-Куль ш. бутпогон жогорку Бухгалтер
8 Максутова Элиза Койчубаевна Соц. адис 07.01.1977 Ничке-Сай а. ат. орто Почта байланы шынын техниги
9 Жумашов Садырбек Айыл башчы          1957 Ничке-Сай а. орто ____________
10 Мамбеталиев Салайдин ВУС  инспектору 12.05.1957 Ничке-Сай а. ат. орто Ветеринар
11 Жаныбекова Берметкан Бургеевна ВУС  инспектору          1968 Ничке-Сай а. ат. орто Бухгалтер